Op naar werkgever van het jaar in 2023? Met deze 5 tips kan jouw jaar alvast niet meer stuk!

Vol goede moed zijn we aan het nieuwe jaar begonnen met een handvol goede voornemens. Voor de meeste mensen gaat het elk jaar over dezelfde zaken; voor sommigen gaat het over de gezondheid, anderen zetten dan weer in op meer hechte familiebanden en vriendschapsrelaties,… En tegen midden februari zijn we deze goede voornemens alweer helemaal vergeten. Maar wat zijn jouw goede voornemens als werkgever? In deze blog geef ik 5 goede voornemens mee die de moeite zijn om vol te houden om van 2023 een bloeiend jaar te maken voor jouw werknemers en organisatie.

1. Toon interesse in jouw werknemers!

 

Uit een onderzoek van Glassdoor blijkt dat januari de maand is waarin de meeste werknemers overwegen om van baan te veranderen. Vaak is dat gekoppeld aan een tekort aan uitdaging of een slechte relatie met een leidinggevende. Door het begin van het nieuwe jaar en de daaraan gekoppelde individuele goede voornemens, opperen veel werknemers hun carrière een boost te geven. Dat gaat helaas vaak gepaard met een verandering in job of toch alleszins met het bekijken van de opties. Als werkgever is het dus aangegeven om dicht bij jouw werknemers te staan en te weten wat bij hen leeft. Plan periodieke gesprekken in, stuur vragenlijsten rond om naar de mate van betrokkenheid van jouw werknemers te polsen. Je kan bijvoorbeeld ook gaan polsen naar hun goede voornemens op privé en op professioneel vlak en jou daarop gaan baseren voor een persoonlijk ontwikkelingsplan. En waarom niet eens goed gaan eten met jouw team? Geen betere omstandigheden om de werksetting even los te laten en echt te ontdekken wat er bij jouw werknemers leeft. Geef jouw werknemers bovendien de mogelijkheid om zich bij te scholen en eventueel binnen het bedrijf te veranderen van functie zodanig dat ze uitgedaagd blijven en minder snel gaan kijken naar andere opties. Hou daarnaast ook zeker rekening met de work-life balance, post corona een zeer gegeerd begrip. Dit kan je bijvoorbeeld bewerkstelligen door een afwisseling tussen thuiswerk en kantoordagen en het voorzien van flexibele werkuren.

Tenslotte is gezondheid op de werkvloer momenteel een hot topic. Voorzie je gezonde snacks, biedt de mogelijkheid tot beweging op kantoor en waarom geen evaluatiegesprek tijdens een goede wandeling? Dit zijn allemaal kleine suggesties die ervoor kunnen zorgen dat jouw werknemer zich geapprecieerd voelt en langer tevreden zal zijn binnen jouw organisatie.

2. Voorkom stress bij jouw medewerkers

 

De grootste oorzaak van langdurig verzuim is vandaag nog steeds gelinkt aan een verminderd psychisch welbevinden. Denk maar aan burnouts, overbelasting,… de manier waarop er met deze klachten wordt omgegaan is vaak ook doorslaggevend voor het verdere verloop. Probeer dus als werkgever alert te zijn en de signalen op te pikken om zo langdurig uitval te voorkomen. 

Ga overwerken tegen en voorkom dat jouw werknemers steeds bereikbaar willen zijn. Geef ze dan ook duidelijk mee dat het oké is om na de uren of tijdens het verlof bijvoorbeeld de mailnotificaties uit te zetten.

Zorg voor vervanging bij uitval. Vaak zijn de rechtstreekse collega’s zelf al overladen met werk en het overnemen van de taken van een uitgevallen collega zou de druk alleen maar verhogen. Geef ook regelmatig updates over de afwezige collega. Dat geeft de werknemers het gevoel dat je een betrokken werkgever bent.

Maar vooral, communiceer open over deze stressgerelateerde aandoeningen en hun gevolgen binnen het bedrijf en laat je medewerkers weten waar ze terechtkunnen in het geval het nodig zou zijn.

3. Weten je werknemers eigenlijk welke richting je uit wilt?

 

Om de doelen te kunnen behalen is het belangrijk dat alle neuzen binnen jouw bedrijf dezelfde kant op staan. Informeer je medewerkers dus voldoende over welke richting je uit wilt en wat de plannen zijn voor het nieuwe jaar.

Organiseer kwartaalbijeenkomsten waarin je een update geeft van hoe het bedrijf ervoor staat en welke zaken moeten gerealiseerd worden of op de planning moeten staan voor het volgende kwartaal. Geef jouw werknemers ook de mogelijkheid om daar inspraak in te hebben. Een werknemer die het gevoel heeft gehoord te worden en deel uit te maken van het grotere geheel, zal veel langer in jouw organisatie vertoeven en niet alleen dat, je zou verbaasd zijn met welke ideeën ze uit de bus kunnen komen. En welk beter moment dan een Nieuwjaarsbijeenkomst om hiermee van start te gaan!

4. Werf binnen andere groepen

 

Als werknemer ga je snel op zoek naar de perfecte werknemer om posities in te vullen, maar waarom denk je eens niet out of the box? Je kan de geschikte kandidaat ook vinden in onverwachte hoeken. Geef mensen die iets meer verwijderd zijn van de arbeidsmarkt ook een kans. Zo denk ik aan 55-plussers, arbeidsgehandicapten, gedetineerden,… Daar heb je een grote bron aan inzetbare arbeidskrachten die heel graag willen werken en ook vaak de juiste motivatie en loyaliteit gaan hebben ten opzichte van jouw bedrijf. 

En heb je al eens gedacht aan een actie “refer a friend”. Jouw werknemers zijn namelijk de ambassadeurs van jouw organisatie en vaak hebben ze vrienden en kennissen die actief zijn in dezelfde sectoren. Stimuleer hen dus om reclame te maken voor jouw bedrijf. Laat ze jouw vacatures delen op sociale media en maak er een leuke actie van. Hang hier bijvoorbeeld een geldprijs of een bonus aan vast wanneer werknemers iemand aanbrengen die effectief ook binnen jouw organisatie kan starten.

5. Maar zorg er vooral voor dat iedereen met plezier komt werken!

 

We spenderen het merendeel van onze tijd op het werk. Waarom er dan niet voor zorgen dat werken ook plezant is? 

  • Organiseer teambuildings waar je een leuke activiteit gaat doen met heel het team. Zo zorg je ervoor dat er een band ontstaat tussen jouw teamleden maar ook tussen jou en jouw werknemers. Daar kan je zeer creatief in zijn. The sky is the limit! 
  • Geef jouw werknemers zicht op hun voortgang en evolutie. Zet ze voldoende in de bloemetjes en geef ze regelmatig een compliment. 
  • Gebruik incentives waar bonussen aan gekoppeld zijn. Zo kan je zorgen voor een gezonde dosis competitie zonder daarin te overdrijven uiteraard.
  • Zet periodieke team meetings op waarin alles bespreekbaar wordt en waardoor je werknemers het gevoel hebben dat ze gehoord en opgevolgd worden.

Met deze 5 tips zorg je ervoor dat je een fantastisch jaar tegemoet gaat met een gezonde groei voor jouw organisatie en jouw werknemers.

Ben jij op zoek naar een efficiënte manier om nieuwe werkkrachten te werven? Had je graag jouw rekrutering geautomatiseerd en GDPR-compliant gemaakt?Heb je geen inspiratie meer via welke kanalen je het meest efficiënt je vacatures kan publiceren? Heb je moeilijkheden om jouw werknemers te behouden eens ze aan de slag gaan omdat je niet de juiste match hebt gemaakt bij de start?

Voor al deze problemen bieden wij jou nu een handige oplossing met onze tool EasyToRecruit.

Picture of Colette Van Damme

Colette Van Damme

Werkzaam als account manager bij HR-technologies. Colette heeft voornamelijk een achtergrond in HR. Zij is binnen de rekruteringssector opgeklommen van junior recruiter, naar senior recruiter, naar office manager om vervolgens verantwoordelijke te worden van een rekruteringsafdeling. Deze HR- ervaring heeft zij nu meegenomen in de sales. Zij heeft aan de andere kant van de tafel gezeten en biedt ons heel wat inzicht in waar een recruiter naar op zoek gaat in een tool om het rekruteringsproces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.

We vertellen je vrijblijvend graag meer bij een demo van EasyToRecruit.

Because we make it EasyToRecruit!