GDPR en jouw Applicant Tracking System

We publiceerden eerder in een blogpost reeds 5 redenen waarom je absoluut een ATS, voluit “Applicant Tracking System”, moet gebruiken als digitaal recruitmentplatform. We voegen hier vandaag een zesde en zeer belangrijke reden aan toe: het compliant zijn met de AVG/GDPR-regels … Immers, al op 25 mei 2018 ging vanuit de Europese Unie de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR) van start. De bedoeling ervan is een betere bescherming van persoonsgegevens te realiseren, en wie zich niet aan de regelgeving houdt, riskeert grote boetes.

Rekrutering draait vanzelfsprekend rond persoonsgegevens: je wil van je kandidaten graag heel wat info verzamelen en verwerken in het kader van een sollicitatie, en meestal ook bijhouden in een database voor later gebruik als werfreserve. Daarom val je als rekruterende organisatie onder de AVG-wetgeving, en die geeft aan de kandidaten enkele rechten. We lijsten hieronder de rechten even op, en duiden ook onmiddellijk aan hoe je met een tool als EasyToRecruit die rechten vrijwaart zoals wettelijk verplicht:

Recht op inzage

Dit is het recht van toegang en inzage in je gegevens en dit geeft burgers het recht om toegang te krijgen tot hun eigen persoonlijke gegevens en tot de informatie over de manier waarop deze persoonsgegevens worden verwerkt. Je moet een overzicht en eventueel een kopie kunnen verstrekken van alle gegevens, en kunnen toelichten wat het doel van de gegevensverwerking is, met wie de gegevens worden gedeeld, en hoe de gegevens zijn verkregen.

Binnen EasyToRecruit hebben we hiervoor een eigen persoonlijke omgeving per kandidaat: hierin is het volledige CV opvraagbaar, inclusief attachments, en kan je een overzicht krijgen van de verschillende sollicitaties waaraan je gelinkt bent. Elke klant kan een uitgebreid Privacy Statement personaliseren met eigen info over de gegevensverwerking.

Recht op vergetelheid

Dit bepaalt dat een kandidaat het recht heeft te verzoeken om de hem betreffende persoonsgegevens te verwijderen. Wanneer iemand bezwaar heeft tegen de verwerking van zijn gegevens, of meent dat verwerking onrechtmatig is, ben je verplicht de gegevens te verwijderen.

Hiervoor hebben we binnen EasyToRecruit een mogelijkheid om via een eenvoudige klik op een knop de verwijdering van al je gegevens te vragen. De verwerking gebeurt volautomatisch en je kandidatenprofiel wordt binnen een door de organisatie bepaalde termijn geanonimiseerd.

Recht op rectificatie en aanvulling

Een kandidaat kan vragen dat een organisatie zijn gegevens corrigeert. Zijn die gegevens objectief, dan kunnen ze aangepast worden. Betreft het subjectieve informatie zoals een evaluatie of een psychologisch rapport, dan hoeft een organisatie het oordeel niet bij te stellen, maar mag een kandidaat wel vragen om de tekst aan te vullen met diens visie op de zaak.

Op elk moment kan je binnen EasyToRecruit toegang nemen tot je eigen profiel. Je kan vrijelijk alle gegevens aanpassen en bewaren. Je hebt ook een contactmogelijkheid met de betrokken recruiter, die binnen jouw persoonlijk profiel jouw aanvullende informatie kan opnemen.

Recht op dataportabiliteit

Een kandidaat moet door hem verstrekte persoonsgegevens van het ene elektronische verwerkingssysteem naar het andere kunnen overdragen, zonder door de verantwoordelijke voor de verwerking te worden gehinderd. De gegevens moeten door de verwerkingsverantwoordelijke worden verstrekt in een gestructureerde en algemeen gebruikte elektronische open standaard.

Om je gegevens als kandidaat binnen EasyToRecruit te kunnen overdragen naar een ander systeem, is een exportmogelijkheid voorzien. In het universele en gangbare RTF- of HTML-formaat neem je eenvoudig al je ingevulde data mee naar een andere toepassing.

Recht op beperking van de verwerking en bezwaar tegen incorrect gebruik

Gelinkt aan het recht op vergetelheid, kan een kandidaat ook vragen om de verwerking van zijn gegevens door een organisatie te beperken. Dit kan bvb. in afwachting van correctie van de gegevens zijn, of om de gegevens enkel te gebruiken voor waarvoor ze verstrekt waren (bvb. enkel om een afspraak te maken, maar niet om commerciële mailings te ontvangen).

Recht op een menselijke blik bij besluiten

Bij geautomatiseerde besluitvorming heeft de betrokkene het recht om bezwaar te maken tegen het besluit en te vragen om een nieuw besluit, genomen met tussenkomst van een menselijke blik. Deze situatie komt veel voor bij de automatische acceptatie – en weigering – van verzekerden door een verzekeraar.

 

 

De basis: de toestemming van de kandidaat om zijn gegevens te mogen verwerken

De bovenstaande rechten komen niet zomaar, maar ze hebben hun oorsprong in de toestemming die een kandidaat je geeft om ze te mogen verwerken. Zorg er daarom voor dat bij een sollicitatie die toestemming vastgelegd wordt, en zorg ervoor dat een kandidaat duidelijk, transparant en compleet geïnformeerd wordt over deze rechten, wat je met de gegevens gaat doen, en voor welke periode.

EasyToRecruit voorziet hiervoor een fijn uitgekiend controlemechanisme dat per kandidaat een duidelijk privacy document presenteert, laat reviewen, en expliciet laat goedkeuren. Dit alles wordt gecapteerd in detail, en de datum van goedkeuring bepaalt op basis van de bewaartermijn die je als organisatie wil hanteren de vervaldatum.

Een correcte GDPR-naleving is slechts een van meerdere facetten die maken dat je voor je recruitment een degelijke tool nodig hebt. Wil je ook de andere redenen ontdekken? Lees dan hier onze eerdere blog “5 redenen om een ATS te gebruiken bij rekrutering”.

Picture of Hendrik De Backer

Hendrik De Backer

Hendrik De Backer is CEO van HR-Technologies, een Gentse provider van de e-recruitment software EasyToRecruit, die als cloudoplossing bedrijven uit alle sectoren optimaal ondersteunt bij rekrutering & selectie en employer branding.

Ben je na het lezen van deze blog ook toe aan een modern ATS dat niet alleen GDPR goed ondersteunt maar ook verder je e-recruitment proces kan verbeteren? Neem dan contact op!

We vertellen je vrijblijvend graag meer bij een demo van EasyToRecruit.