Van klantenfeedback tot nieuwe EasyToRecruit-release

Een SaaS Applicant Tracking System als EasyToRecruit ontwikkelen en laten evolueren: hoe pak je dat aan? Hoe bepaal je tempo en inhoud van de nieuwe releases van je toepassing? Waarop baseer je je om je software telkens dat stapje verder te brengen? Ontdek het in deze blog over onze aanpak voor de roadmap van EasyToRecruit.

Waar halen we onze inspiratie?

We zegden het al vaak maar wij luisteren écht naar onze klanten. Minimum één maal per jaar proberen we daarom bij onze bestaande klanten langs te gaan om te horen wat er leeft, hoe de samenwerking verloopt en of de processen die nu gebruikt worden binnen de organisatie matchen met de werking van de software. 
We houden echt een “hoe-is-het”-gesprek met onze klanten en kijken samen achteruit en vooruit, en we inventariseren de feedback. We stellen onszelf en onze software immers steeds in vraag, we willen blijven groeien en we willen de beste service blijven bieden. Je hoort het, voor ons is een langdurige relatie en samenwerking met onze klanten heel belangrijk!Maar om een langdurige samenwerking aan te gaan, moet je dus ook durven luisteren. En we luisteren veel en we luisteren graag 🙂

We luisteren ook vaak en graag naar bedrijven die nog niet met onze tool werken. We proberen te ontdekken wat ze zoeken en wat hun noden zijn, en we proberen te detecteren wat er bij (toekomstige) klanten leeft. Ook hiervan maken we notities van alle feedback. En ook die feedback gebruiken we om onze roadmap aan te vullen en de software vorm te geven.

Uit de werking van onze helpdesk verkrijgen we ook heel wat waardevolle informatie voor verbeteringen en features voor onze roadmap. De informatie die we van onze klanten via onze helpdesk verkrijgen, geeft ons namelijk meer inzicht over de meest voorkomende problemen en uitdagingen waarmee onze klanten worden geconfronteerd. Hierdoor kan onze productontwikkeling gericht worden op specifieke verbeteringen in onze software. >> Lees meer over onze helden van support via deze blog 

Tenslotte houden we ook de nieuwste trends en ontwikkelingen op de recruitmentmarkt goed in de gaten. Denk maar aan automatische tracking van kanalen via waar kandidaten op jouw ATS terechtkomen, hiervoor zijn we zowat de enige Belgische ATS leverancier die dit op de markt heeft uitgebracht. 
Of mogelijkheden om kick-ass API’s te integreren zoals van onze zus Thalento? We houden ze graag in ons achterhoofd! >> Lees meer over onze onze link met Thalento. 

Onze klant is koning én krijgt een eigen SPOC

Met ons luisteren, proberen we dus onze klanten inspraak te geven in de ontwikkeling van onze SaaS-software EasyToRecruit.

We doen dit door heel regelmatige contacten, maar we waken er wel voor dat dit steeds met een eigen en vaste contactpersoon (Single Point of Contact) is.

Natuurlijk kunnen we invallen voor elkaar en kennen we allemaal de in’s en out’s van onze software en dienstverlening, maar het is wel zo prettig met iemand te kunnen praten die mee is met jouw eigen business en die de geschiedenis van jouw eigen gebruik van onze software kent!

Nabijheid en service vinden wij dus belangrijk, en of je nu nog maar net gestart bent met EasyToRecruit of al tot onze trouwe klantenlijst behoort, elke klant is voor ons belangrijk! Je kan dus bij jouw eigen contactpersoon terecht voor alle vragen of om samen op zoek te gaan naar een verbeterd gebruik van de tool en nog zoveel meer. 

Ken je onze accountmanagers Evy en Colette al? Zij proberen elke dag opnieuw hun klanten en prospecten op de best mogelijke manier te bedienen en vergaren zoveel mogelijk feedback voor de invulling van onze roadmap.


Van een ruwe lijst van opmerkingen tot een proper gedefinieerde nieuwe release...

Hoe gaan we dan van een lijst van opmerkingen naar een EasyToRecruit-release? Hoe rangschikken, clusteren en selecteren we aanpassingen voor nieuwe development? Hoe mixen we onze eigen bedrijfs- en productdoelstellingen met de klantenwensen tot een nieuwe module?

Analysefase

Op basis van de 4 hierboven beschreven bronnen waaruit wij feedback op de software en input voor ontwikkeling verzamelen, clusteren we gelijkaardige items tot grotere gehelen. Deze gaan we verwerken in ons intern ticketing systeem, en zij worden daar voorzien van functionele detailbeschrijvingen en mockups: we simuleren obv schetsen de As Is en de To Be situatie en proberen hiaten te vinden en in te vullen. 

Deze tickets worden vervolgens technisch gevalideerd: onze developers bekijken vanuit het technisch standpunt welke technische vereisten er nodig zijn voor de ontwikkeling van de nieuwe feature en hoe dit kan geïntegreerd worden in de software. Hiermee ook rekening houdend dat er meerdere klanten met onze tool werken, elk met hun eigen manier van werken, en dus de nieuwe feature zo flexibel mogelijk moet gebouwd worden. Tegelijk worden er inschattingen van development tijden gemaakt.

Nadat alle analyses zijn afgerond komt vervolgens een interne meeting om te bepalen welke functies en verbeteringen het meest urgent zijn en gaan we rangschikking volgens prioriteit. De prioriteit wordt zowel door onze klanten als door ons bepaald. Op basis van de prioritisering gaan we vervolgens kijken over welke ruimte voor development we beschikken: we stellen een volledige tijdslijn/planning op waarin de nieuwe release zal ontwikkeld, getest, uitgerold worden.

Developmentfase

Voor onze ontwikkeling baseren wij ons op Scrum als projectmanagementmethode. Scrum is een manier van ontwikkeling waarin teams worden georganiseerd om in korte cycli stapsgewijs te werken aan concrete tussenproducten in een project. Deze cycli worden Sprints genoemd. In iedere Sprint levert het team werkende features op, en aan het einde van elke Sprint is er een kans op feedback om meegenomen te worden in de volgende Sprint. Zo slagen wij erin snel en incrementeel ticket na ticket voor een nieuwe release op te pikken en vooral ook op te lossen. 

Onze sprintplanning loopt 2 weken. Tweewekelijks op dinsdag start dus een nieuwe sprint waarbij we bepalen welke tickets uit onze release moeten worden uitgevoerd en hoe deze worden geleverd aan onze klanten binnen de vooropgestelde timing.  Elke dag bekijken onze developers ook via een daily meeting (standup) of alles goed verlopen is de vorige dag en welke taken er op de planning staan de dag zelf.

Testfase

Tijdens de sprint zal er gewerkt worden aan de taken die gepland werden tijdens de sprintplanning. Vervolgens worden de taken na twee weken (of tijdens deze twee weken) opgeleverd. Testing en/of feedback wordt vervolgens verzameld om op te nemen tijdens de volgende sprintplanning. In deze testfase volgt eerst een technische testronde waar de developers elkaars werk onderwerpen aan een test. Vervolgens gaat een functionele verantwoordelijke aan de slag en testen zij de feature als “proxy” of vertegenwoordiger van de klant.

Release candidate en final release

Na de interne testronde bij HR-Technologies wordt de nieuwe release bij een beperkt aantal klanten uitgerold. Meestal zijn dit de klanten die in de nieuwe release heel wat inspraak hebben gekregen, of het meeste feedback hebben doorgegeven, of het dringendst een bepaalde aanpassing nodig hebben. We beschouwen de release op dit moment als een kandidaat voor de uiteindelijke versie, en dus als “Release candidate” of beta-versie. Verzamelen we hierop feedback over bugs of andere nodige aanpassingen, dan brengen we alsnog verbeteringen aan. Het is mogelijk dat we meerdere Release Candidates hebben: zolang er feedback is, verwerken we die, en dit tot wanneer wij en onze klanten tevreden zijn en de releases aan alle vereisten voldoet. Pas als we écht tevreden zijn, wordt de laatste Release Candidate de Final Release, en dan pas rollen we de nieuwigheden uit naar al onze klanten.

Nazorg en release-communicatie

Een release uitbrengen zonder informatie over wat de wijzigingen inhouden, of zonder duidelijke uitleg van de nieuwe mogelijkheden heeft natuurlijk weinig zin! We organiseren daarom bij elke release ook een klantenmailing, met een uitnodiging voor een webinar waar we op alle details in gaan. Hierin leggen we aan onze klanten met veel plezier en tot in detail uit wat we nu juist allemaal aangepast hebben en hoe dit hen kan helpen.

Wil je ons en onze roadmap beter leren kennen?

Contacteer ons via onze website of rechtstreeks via jouw persoonlijke Account Manager. We helpen jullie met veel plezier verder!

Picture of Evy Melkebeke

Evy Melkebeke

Evy Melkebeke is senior project manager bij HR-Technologies, een Gentse provider van de e-recruitment software EasyToRecruit, die als cloudoplossing bedrijven uit alle sectoren optimaal ondersteunt bij rekrutering & selectie en employer branding.

Heb jij ook nood aan een ATS dat goed ondersteund wordt? Loopt je e-recruitment moeilijk omdat je provider slechts aanspreekbaar is, veel tijd neemt om een oplossing te vinden, of krijg jij jouw vragen en issues niet op de roadmap van de recruitment tool? Probeer ons dan eens uit! Wij gaan er prat op een uitstekende dienstverlening te hebben voor onze EasyToRecruit!